Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
169/BC-THPT Báo cáo Tổng kết năm học 2020 - 2021 04/06/2021
125/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm học 2020 - 2021 05/05/2021
120/QĐ-THPT Quy định Về việc ban hành Danh mục hồ sơ của trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 27/04/2021
101/QĐ-THPT Quyết định Về việc ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 06/04/2021
91/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 3 và nhiệm vụ công tác tháng 4 năm học 2020 - 2021 31/03/2021
65/QĐ-THPT Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng thuộc phạm vi quản lý của trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 02/03/2021
64/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 02 và nhiệm vụ công tác tháng 3 năm học 2020 - 2021 01/03/2021
90/QĐ-SGDĐT Quyết định công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục 02/02/2021
41/QĐ-THPT Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản năm 2021 02/02/2021
39/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm học 2020 - 2021 01/02/2021
19/BC-THPT Báo cáo Sơ kết học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 - 2021 18/01/2021
12/BC-THPT Báo cáo đánh giá công tác kiểm tra học kỳ I, năm học 2020 - 2021 14/01/2021
08/BC-THPT Báo cáo Sơ kết học kì I năm học 2020 - 2021 các Lĩnh vực Chính trị tư tưởng 08/01/2021
05/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 12 và nhiệm vụ công tác tháng 01 năm học 2020 - 2021 04/01/2021