Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
83/BC-THPT Báo cáo đánh giá hoạt động công tác tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm học 2019 - 2020 03/04/2020
47/QĐ-THPT Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 02/03/2020
45/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 2 và nhiệm vụ công tác tháng 3 năm học 2019 - 2020 28/02/2020
27/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 1 và nhiệm vụ công tác tháng 2 năm học 2019 - 2020 04/02/2020
12/BC-THPT Báo cáo Sơ kết học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 2020 14/01/2020
400/BC-NVT Báo cáo đánh giá công tác tháng 12 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm học 2019 - 2020 30/12/2019
372/BC-NVT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 11 và nhiệm vụ công tác tháng 12 năm học 2019 - 2020 02/12/2019
334/BC-NVT Báo cáo đánh giá công tác tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm học 2019 - 2020 04/11/2019
308/QĐ-NVT Quyết định Về việc ban hành Quy tắc ứng xử, Đạo đức nhà giáo trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 08/10/2019
298/BC-NVT Báo cáo đánh giá công tác tháng 9 và nhiệm vụ công tác tháng 10 năm học 2019 - 2020 30/09/2019
257/QyĐ-NVT Quy định Đánh giá hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2019 - 2020 12/09/2019
244/BC-NVT Đánh giá công tác tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 Năm học 2019 - 2020 03/09/2019
243/NQ-NVT Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi năm học 2019 - 2020 03/09/2019
241/QyĐ-NVT Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua năm học 2019 - 2020 03/09/2019