Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
92/BC-THPTNVT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm học 2021 - 2022 05/05/2022
36/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 02 và nhiệm vụ công tác tháng 3 năm học 2021 - 2022 28/02/2022
25/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm học 2021 - 2022 09/02/2022
04/NQ-HĐT Nghị quyết Hội đồng trường Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi nhiệm kỳ 2020-2025, Kỳ họp thứ 4 20/01/2022
15/BC-THPT Báo cáo Sơ kết học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022 22/01/2022
02/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm học 2021 - 2022 04/01/2022
395/BC-THPT Báo cáo Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2021 - 2022 07/12/2021
387/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 11 và nhiệm vụ công tác tháng 12 năm học 2021 - 2022 01/12/2021
351/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm học 2021 - 2022 01/11/2021
321/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 9 và nhiệm vụ công tác tháng 10 năm học 2021 - 2022 05/10/2021
300/QĐ-THPT Quyết định Về việc phân công các thành viên của Ban kiểm tra nội bộ trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, năm học 2021 - 2022 23/09/2021
298/QyĐ-THPT Quy định Về đánh giá, xếp loại công tác Lao động, bảo vệ CSVC, ANAT trường học năm học 2021 - 2022 21/09/2021
290/BC-THPT Báo cáo Tổng kết năm học 2020 - 2021 Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021 - 2022 17/09/2021
281/QyĐ-THPT Quy đinh Đánh giá hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2021 - 2022 13/09/2021