Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
657/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 26/03/2022
457/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh 11/03/2022
32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS, THPT 15/09/2020
2615/QĐ-UBND Quyết định Khung thời gian năm học 2020 - 2021 của UBND tỉnh 13/08/2020
21-CT/TW Chỉ thị 21-CT/TW 20/01/2018
11-NQ/TW Nghị quyết số 11-NQ/TW 27/04/2007
20/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách... 23/02/2018
29/2017/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề... 06/01/2018
31/2017/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học... 07/01/2018