Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
457/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh 11/03/2022
409/TB-THPT Thông báo Về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2021 17/12/2021
32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS, THPT 15/09/2020
266/HD-THPT Hướng dẫn thực hiện các chương trình giáo dục năm học 2020-2021 16/09/2020
21/2020/TT-BGDĐT Thông tư Hướng dẫn thi đua khen thưởng của Bộ GD&ĐT 31/07/2020
2084/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 27/07/2020
TS Thông báo tuyển sinh trường Đại Học Hà Tĩnh 10/04/2018