Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
19/BC-THPT Báo cáo Sơ kết học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 - 2021 18/01/2021
12/BC-THPT Báo cáo đánh giá công tác kiểm tra học kỳ I, năm học 2020 - 2021 14/01/2021
08/BC-THPT Báo cáo Sơ kết học kì I năm học 2020 - 2021 các Lĩnh vực Chính trị tư tưởng 08/01/2021
05/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 12 và nhiệm vụ công tác tháng 01 năm học 2020 - 2021 04/01/2021
447/BC-THPT Báo cáo Tổng kết Hội khỏe Phù Đỗng cấp trường năm học 2020 - 2021 28/12/2020
415/QĐ-THPT Quy chế dân chủ trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 02/12/2020
409/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 11 và nhiệm vụ công tác tháng 12 năm học 2020 - 2021 30/11/2020
371/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 9, 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm học 2020 - 2021 02/11/2020
328/QyĐ-THPT Quy định Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021 13/10/2020
326/QyĐ-THPT Quy định Phân công nhiệm vụ của nhân viên Tổ Văn phòng năm học 2020 - 2021 13/10/2020
319/QyĐ-THPT Quy định Về đánh giá, xếp loại công tác lao động, bảo vệ CSVC, ANAT trường học năm học 2020 - 2021 12/10/2020
317/QyĐ-THPT Quy định Đánh giá, xếp loại nề nếp năm học 2020 - 2021 10/10/2020
316/QyĐ-THPT Quy định về việc thực hiện ghi Sổ đầu bài và đánh giá xếp loại giờ dạy năm học 2020 - 2021 10/10/2020
315/QyĐ-THPT Quy định đánh giá hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2020 - 2021 10/10/2020