Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
131/BC-THPTNVT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 05 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm học 2021 - 2022 16/06/2022
92/BC-THPTNVT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm học 2021 - 2022 05/05/2022
657/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 26/03/2022
457/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh 11/03/2022
36/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 02 và nhiệm vụ công tác tháng 3 năm học 2021 - 2022 28/02/2022
25/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm học 2021 - 2022 09/02/2022
04/NQ-HĐT Nghị quyết Hội đồng trường Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi nhiệm kỳ 2020-2025, Kỳ họp thứ 4 20/01/2022
15/BC-THPT Báo cáo Sơ kết học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022 22/01/2022
02/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm học 2021 - 2022 04/01/2022
409/TB-THPT Thông báo Về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2021 17/12/2021
395/BC-THPT Báo cáo Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2021 - 2022 07/12/2021
387/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 11 và nhiệm vụ công tác tháng 12 năm học 2021 - 2022 01/12/2021
351/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm học 2021 - 2022 01/11/2021
321/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 9 và nhiệm vụ công tác tháng 10 năm học 2021 - 2022 05/10/2021