Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
197/BC-THPT Báo cáo Tổng kết năm học 2019 - 2020 10/07/2020
146/QĐ-THPT Quy chế Về việc ban hành Quy chế về công tác văn thư trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 03/06/2020
145/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm học 2019 - 2020 01/06/2020
107/BC-THPT Báo cáo đánh giá công tác tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm học 2019 - 2020 04/05/2020
94/QC-THPT Quy chế Tổ chức dạy học trên Internet 18/04/2020
91/QyĐ-THPT Quy định Điều chỉnh phân công nhiệm vụ công việc của Tổ Văn phòng Năm học 2019 - 2020 15/04/2020
83/BC-THPT Báo cáo đánh giá hoạt động công tác tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm học 2019 - 2020 03/04/2020
47/QĐ-THPT Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 02/03/2020
45/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 2 và nhiệm vụ công tác tháng 3 năm học 2019 - 2020 28/02/2020
27/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 1 và nhiệm vụ công tác tháng 2 năm học 2019 - 2020 04/02/2020
12/BC-THPT Báo cáo Sơ kết học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 2020 14/01/2020
400/BC-NVT Báo cáo đánh giá công tác tháng 12 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm học 2019 - 2020 30/12/2019
372/BC-NVT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 11 và nhiệm vụ công tác tháng 12 năm học 2019 - 2020 02/12/2019
334/BC-NVT Báo cáo đánh giá công tác tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm học 2019 - 2020 04/11/2019