• Kinh nghiệm của người này là sự thiếu thốn của người kia!Chưa nói là học sinh mà đối với những người mới bước vào nghề dạy học, những người mới được giao nhiện vụ dạy bồi dưỡng, dạy khối hay những người ít tìm tòi, ít khám phá, ít học hỏi thì có ...
  • Tài liệu tập huấn TNST
  • ( Nhân kỉ niệm 86 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh)
Tài nguyên