Kế hoạchTriển khai Cuộc thi “Tìm hiểu 190 năm thành lập (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991-2021)”