Kế hoạch Phân công các lớp lao động Phục vụ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 và thi Tốt nghiệp THPT năm 2021