Kê hoạch Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/06, đảm bảo ATGT và phòng ngừa đánh bạc, cá độ bóng đá