Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
344/KH-THPT Kế hoạch Hoạt động tư vấn tâm lý học đường năm học 2021 - 2022 22/10/2021
340/KH-THPT Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2021 16/10/2021
329/KH-THPT Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020 - 2021 13/10/2021
327/KH-THPT Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Năm học 2021 - 2022 09/10/2021
326/KH-THPT Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số và thống kê giáo dục Năm học 2021 - 2022 09/10/2021
323/KH-THPT Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT năm học 2021 - 2022 05/10/2021
299/KH-THPT Kế hoạch Kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022 21/09/2021
297/KH-THPT Kế hoạch Xây dựng và bảo vệ cơ sở vật chất, lao động năm học 2021 - 2022 21/09/2021
295/KH-THPT Kế hoạch Hoạt động chuyên môn năm học 2021 - 2022 18/09/2021
294/KH-THPT Kế hoạch Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2021 - 2022 18/09/2021
287/KH-THPT Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh năm học 2021 - 2022 15/09/2021
285/KH-THPT Kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022 14/09/2021
258/KH-THPT Kế hoạch Khung thời gian năm học 2021 - 2022 07/09/2021
248/KH-THPT Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 30/08/2021