Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
168/KH-THPT Kê hoạch Quản lý, bảo quản, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học môn Giáo dục QPAN 16/06/2020
167/KH-THPT Kế hoạch Làm hồ sơ và một số công tác của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 16/06/2020
161/KH-THPT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2020 13/06/2020
152/KH-THPT Kế hoạch Chương trình phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương về công tác trẻ em trong nhà trường 05/06/2020
129/KH-THPT Kế hoạch Xây dựng phương án ứng phó, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 23/05/2020
127/KH-THPT Kế hoạch Tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử, ngày lễ lớn năm 2020 22/05/2020
125/KH-THPT Kế hoạch điều chỉnh công tác kiểm tra nội bộ học kỳ II năm học 2019 - 2020 21/05/2020
126/KH-THPT Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm 2020 21/05/2020
117/KH-THPT Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 14/05/2020
116/KH-THPT Kế hoạch Hành động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 13/05/2020
115/KH-THPT Kế hoạch Tiếp tục thực hiện chương trình và dạy bù học kì II năm học 2019 - 2020 13/05/2020
113/KH-THPT Kế hoạch Thi kiểm tra học kỳ II, năm học 2019 - 2020 09/05/2020
111/KH-THPT Kế hoạch Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020 08/05/2020
105/KH-THPT Kế hoạch Tự kiểm tra thực hiện cải cách hành chính năm 2020 28/04/2020