Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
209/KH-THPTNVT Kế hoạch khung thời gian năm học 14/09/2022
169/KH-THPTNVT Kế hoạch Điều chỉnh tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục thực hiện chương trình lớp 10 năm học 2022-2023 10/08/2022
163/KH-THPTNVT Kế hoạch Mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất năm 2022-2023 và những năm tiếp theo 27/07/2022
83/KH-THPTNVT Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2022 16/04/2022
70/KH-THPTNVT Kế hoạch Tổ chức Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp trường năm học 2021-2022 07/04/2022
53/KH-THPTNVT Kế hoạch Triển khai Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2022-2026 22/03/2022
49/KH-THPT Kế hoạch Công tác Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2022 15/03/2022
44/KH-THPT Kế hoạch Triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 08/03/2022
35/KH-THPT Kế hoạch Thực hiện tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên giai đoạn 2022-2030 28/02/2022
34/KH-THPT Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2022 26/02/2022
33/KH-THPT Kế hoạch Thực hiện công tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 26/02/2022
397/KH-THPT Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, giai đoạn 2021 - 2025 08/12/2021
394/KH-THPT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục thực hiện chương trình Lớp 10 năm học 2022 - 2023 07/12/2021
384/KH-THPT Kế hoạch Thực hiện công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 29/11/2021