Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
377/KH-THPT Kế hoạch Cuộc thi “Pháp luật với mọi người” năm 2020 05/11/2020
369/KH-THPT Kế hoạch triển khai thi nghề phổ thông năm học 2020 - 2021 (đợt 1) 30/10/2020
366/KH-THPT Kế hoạch Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021 27/10/2020
365/KH-THPT Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020 - 2021 27/10/2020
361/KH-THPT Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021 22/10/2020
333/KH-THPT Kế hoạch Hoạt động tư vấn tâm lý học đường năm học 2020 - 2021 15/10/2020
330/KH--THPT Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2020 14/10/2020
329/KH-THPT Kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021 13/10/2020
320/KH-THPT Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh năm học 2020 - 2021 12/10/2020
318/KH--THPT Kế hoạch Xây dựng và bảo vệ cơ sở vật chất, lao động, an ninh an toàn và y tế trường học năm học 2020 - 2021 12/10/2020
312/KH-THPT Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2020 - 2021 09/10/2020
301/KH--THPT Kế hoạch khung thời gian năm học 2020 - 2021 06/10/2020
299/KH-THPT Kế hoạch Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2020 - 2021 07/10/2020
297/KH-THPT Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường THPT Nguyến Văn Trỗi năm học 2020 - 2021 05/10/2020