Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh thành lập ngày 15/10/1967 đến nay đã 46 năm. Trường đóng trên địa bàn vùng nông thôn thuần túy, đời sống kinh tế nhân dân khó ...